SRPSKI ENGLISH
Početna O Nama Kontakt Lokacija
Proizvodni Program Sistem Kvaliteta Reference Novosti

    Merni ormari za individualnu stambenu gradnju

Merni ormari za individualnu stambenu gradnju  A-1
Merni ormari za individualnu stambenu gradnju  A-2
Merni ormari za individualnu stambenu gradnju  A-3
Merni ormari za individualnu stambenu gradnju  A-4
Tip A-1 >>>
Tip A-2 >>>
Tip A-3 >>>
Tip A-4 >>>
Predviđen je za smeštaj jednog jednotarifnog brojila
Predviđen je za smeštaj jednog dvotarifnog brojila i MTK prijemnika ili uklopnog sata
Predviđen je za smeštaj dva dvotarifna brojila i MTK prijemnika ili uklopnog sata
Predviđen je za smeštaj tri dvotarifna brojila i MTK prijemnika ili uklopnog sata

    Merni ormari za skoncentrisanu stambenu gradnju

Merni ormari za skoncentrisanu stambenu gradnju A-6
Merni ormari za skoncentrisanu stambenu gradnju A-18
Tip A-6 >>>
Tip A-18 >>>
Sastoji se od dovodnog dela u kom su smešteni glavni prekidač i šinski razvod, mernog dela za smeštaj električnog brojila i odvodnog dela u kom su smeštene kleme
Sastoji se od dovodnog dela u kom su smešteni glavni prekidač i šinski razvod, mernog dela za smeštaj električnog brojila i odvodnog dela u kom su smeštene kleme

    Industrijski ormari

Ormari toplotne podstanice
Razvodni ormari merne grupe
Ormari toplotne podstanice >>>
Razvodni ormari merne grupe >>>
Primenjuju se za daljinsko komandovanje pumpi u toplotnim podstanicama.
Primenjuju se za merenje utrošene aktivne i reaktivne električne energije u poslovnim i proizvodnim objektima

    Ormari po porudžbini

Razvodni ormari po porudžbini
Gradilišni ormari
Prazni ormari
Kutije za izjednačenje potencijala
Razvodni ormari po porudžbini >>>
Gradilišni ormari >>>
Prazni ormari >>>
Kutije za izjednačenje potencijala >>>
Za smeštaj instalacione, merne i regulacione opreme
Za merenje i razvod električne energije bjekta u izgradnji
Izrađuju se u svim dimenzijama u zavisnosti od potrebe kupca
Sip šina

    Ostali proizvodni program

Kablovske priključne kutije
PTT ormari
Otceptne kutije
Poštanski ormarići
Kablovske priključne kutije >>>
PTT ormari >>>
Otceptne kutije >>>
Poštanski ormarići >>>
- ITO, RO, OS, KRL-Z
Za odvajanje napojnog voda
Za stambene zgrade

RO - Gas
Garderobni ormari
Table za kioske
RO - Gas >>>
Garderobni ormari >>>
Table za kioske >>>
Za smeštaj
merno-regulacionog seta u distribuciji gasa

Za postavljanje brojila u montažnim objektima ili kioscima

Ormari po porudžbini
Ormari po porudžbini >>>
 
     Perforirani nosači kablova od pocinkovanog lima

Pera Elektro je u svoj proizvodni program, pored razvodnih ormara, uvrstio i perforirane nosače kablova od pocinkovanog lima. Nosači kablova se izrađuju u standardnim dimenzijama: 50, 100, 200, 300mm i dužine 2000mm. Na zahtev kupca možemo isporučiti nosače regala dužine i do 5m. Svi nosači su atestirani u institutu za ispitivanje materijala.


U stub
Perforirani nosač kabla
Poklopac perf. nosača kabla
Plafonski nosač
U stub >>>
Perforirani nosač kabla >>>
Poklopac perf. nosača kabla >>>
Plafonski nosač >>>Konzola za zid
Bočna spojnica
Unutrašnja spojnica
Ugaona spojnica
Konzola za zid >>>
Bočna spojnica >>>
Unutrašnja spojnica >>>
Ugaona spojnica >>>
EDB Atesti

KPK kutije >>>
Merna grupa >>>
Merni ormani >>>
Prazni ormani >>>
PNK Regal PNK 100 >>>
PNK Regal PNK 200 >>>
PNK Regal PNK 300 >>>
PNK Regal PNK 400 >>>


     
Atesti za PTT >>>