SRPSKI ENGLISH
Početna O Nama Kontakt Lokacija
Proizvodni Program Sistem Kvaliteta Reference Novosti

    Ostali proizvodni program

Otceptne kutije
Otceptne kutije

Otceptne kutije se koriste za odvajanje (cepanje) napojnog voda u      slučaju napajanja više mernih ormara u jednom objektu.

Širina 300 mm Visina 2000 mm Dužina 200 mm

 

   
 

Tip A-1 - Tip A-2 - Tip A-3 - Tip A-4 - Tip A-6 - Tip A-18 - Ormari toplotne podstanice
Razvodni ormari merne grupe - Razvodni ormari po porudžbini - Gradilišni ormari - Prazni ormari - Kutije za izjednačenje potencijala
Kablovske priključne kutije - PTT ormari - Otceptne kutije - Poštanski ormarići - RO - Gas - Garderobni ormari - Table za kioske - Ormari po porudžbini