SRPSKI ENGLISH
Početna O Nama Kontakt Lokacija
Proizvodni Program Sistem Kvaliteta Reference Novosti

    Industrijski ormari

Ormari toplotne podstanice
Ormari toplotne podstanice

Primenjuju se za daljinsko komandovanje pumpama u toplotnim      podstanicama.

Izrađuju se po svim važećim propisima i preporukama J.K.P.      "Beogradske elektrane".

Dimenzije ormara su u skladu sa propisima i u zavisnosti od broja          pumpi.

 

   
 

Tip A-1 - Tip A-2 - Tip A-3 - Tip A-4 - Tip A-6 - Tip A-18 - Ormari toplotne podstanice
Razvodni ormari merne grupe - Razvodni ormari po porudžbini - Gradilišni ormari - Prazni ormari - Kutije za izjednačenje potencijala
Kablovske priključne kutije - PTT ormari - Otceptne kutije - Poštanski ormarići - RO - Gas - Garderobni ormari - Table za kioske - Ormari po porudžbini