SRPSKI ENGLISH
Početna O Nama Kontakt Lokacija
Proizvodni Program Sistem Kvaliteta Reference Novosti

    Merni ormari za skoncentrisanu stambenu gradnju

Merni ormari za skoncentrisanu stambenu gradnju A-18
 Tip A-18

Merni ormar za skoncentrisanu stambenu gradnju.

Sastoji se od dovodnog dela u kom su smešteni glavni prekidač i šinski      razvod, mernog dela za smeštaj električnog brojila i odvodnog dela u      kom su smeštene kleme.

Ormar je opremljen univerzalnim industrijskim EDB bravama.

TIP Širina (mm) Visina (mm) Dubina (mm)
A-18
1340 2000 200
 

Primenjuju se za merenje električne energije u većim stambenim objektima, gde je potrebno na jednom mestu skoncentrisati veći broj brojila.
Izrađuju se po važećim propisima elektrodistribucije Beograd. Mogu biti proizvedeni i po propisima ostalih elektrodistribucija. Sastoje se iz dovodnog dela u kom su smešteni glavni prekidač i šinski razvod, mernog dela za smeštaj električnog brojila i odvodnog dela u kom su smeštene kleme. Svi ormari su opremljeni univerzalnim industrijskim EDB-bravama.
 
 

Tip A-1 - Tip A-2 - Tip A-3 - Tip A-4 - Tip A-6 - Tip A-18 - Ormari toplotne podstanice
Razvodni ormari merne grupe - Razvodni ormari po porudžbini - Gradilišni ormari - Prazni ormari - Kutije za izjednačenje potencijala
Kablovske priključne kutije - PTT ormari - Otceptne kutije - Poštanski ormarići - RO - Gas - Garderobni ormari - Table za kioske - Ormari po porudžbini