SRPSKI ENGLISH
Početna O Nama Kontakt Lokacija
Proizvodni Program Sistem Kvaliteta Reference Novosti

    Merni ormari za individualnu stambenu gradnju

Merni ormari za individualnu stambenu gradnju  A-1
 Tip A-1

Merni ormar za individualnu stambenu gradnju.

Predviđen je za smeštaj jednog jednotarifnog brojila.

TIP Širina (mm) Visina (mm) Dubina (mm)
A-1
250 850 200
 

Primenjuju se za merenje električne energije u individualnim stambenim objektima. Izrađeni su po važećim propisima elektrodistribucije Beograd.
Mogu biti izrađeni i po propisima ostalih elektrodistribucija u zavisnosti od potrebe. Svi ormari u standardnoj verziji imaju prekidače do 63 A i odgovarajuće limitatore.Po potrebi se ugrađuju jači KS-prekidači i šinski razvod.
 
 

Tip A-1 - Tip A-2 - Tip A-3 - Tip A-4 - Tip A-6 - Tip A-18 - Ormari toplotne podstanice
Razvodni ormari merne grupe - Razvodni ormari po porudžbini - Gradilišni ormari - Prazni ormari - Kutije za izjednačenje potencijala
Kablovske priključne kutije - PTT ormari - Otceptne kutije - Poštanski ormarići - RO - Gas - Garderobni ormari - Table za kioske - Ormari po porudžbini